Prohledat tento blog

Linkbuilding

Při přípravě optimalizace webových stránek a pak i v samotném jejím průběhu se rozlišují dvě části: tzv. on-page faktory a off-page faktory.
V první části optimalizace (on-page) se zaměřujeme na zdrojový kód stránek, vytvoření správných popisných informací, na navigační strukturu stránek, na obsah a další faktory, které mají vliv na příznivé hodnocení ze strany vyhledávačů.
Druhá část optimalizace se děje tzv. „mimo stránky“ (off-page) a její hlavní složku tvoří linkbuilding neboli budování odkazů. Vyhledávače totiž sledují nejen obsah stránky, ale zajímá je také její „popularita“. Ta se měří počtem a kvalitou zpětných odkazů.


Co je to zpětný odkaz?

Zpětný odkaz je jakýkoliv odkaz na webové stránce, který směřuje na jinou webovou stránku. Odkazem může být také obrázek nebo banner, ale my se zaměříme především na tzv. „textový zpětný odkaz, který je z pohledu optimalizace nejvýhodnější.
Rozlišujeme interní odkazy a externí odkazy. Interní odkaz směřuje na jinou část vlastních stránek, zatímco externí odkaz odkazuje na jinou doménu nebo subdoménu, než na které se nachází.
Každý odkaz předává stránce, na kterou odkazuje, určitou hodnotu. Předávanou hodnotu ovlivňují ranky stránky, z níž odkaz vede, dále počet externích a interních odkazů na odkazující stránce, umístění odkazu a tematická příbuznost.
Vysvětlení: Rank webové stránky je veličina, která určuje důležitost stránky na Internetu. Počítá se z off-page faktorů a vyhledávače nezveřejňují jeho přesnou hodnotu.

Proč budování zpětných odkazů?

Odkazy se budují jednak kvůli zlepšení umístění ve výsledcích vyhledávání, a jednak jsou určeny pro ty, kdo hledají další užitečné informace. Díky zlepšení pozice ve vyhledávačích se zvýší i návštěvnost stránky. Viktor Janouch ve své knize Internetový marketing (Computer Press, a.s., Brno 2010, str. 125) k tomu poznamenává: „Z pohledu vyhledávačů zvyšují odkazy popularitu vašich stránek a tím právě pravděpodobnost lepšího umístění ve vyhledávání. Z pohledu lidí jde o zvyšování návštěvnosti a budování povědomí o firmě nebo značce.“

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážený uživateli,

používej blog k tématickým obsahům nikoliv k tvorbě obsahu, který s danným tématem nemá nic společného. Komentáře, které nesouvisí s obsahem napsaného článku nebudou publikovány nebo budou následně odstraněny.