Prohledat tento blog

úterý 16. dubna 2013

SEO - dostupnost, nalezitelnost a užitečnost

Kdo se zabývá činností zvanou SEO, ví, že překlad této zkratky jako „optimalizace pro vyhledávače“ není ideální, a rovněž ví, že spojení „SEO optimalizace“ je z jazykového hlediska nesprávné, protože slovo „optimalizace“ je již v akronymu SEO obsaženo. Mnohem důležitější je, co si kdo pod tímto označením představuje, a právě na to se názory mohou různit.

Existence SEO vyplývá ze skutečnosti, že pro většinu uživatelů Internetu je hledání hlavní způsob, jak najít požadovanou informaci.
 

Martin Matějka má pravdu, když píše ve svém článku „Rozdíl mezi SEO a SEO optimalizací“: „SEO není žádná věda, vždyť princip je velmi jednoduchý. Nabídnout vyhledávači – potažmo hledajícímu – co nejlepší odpověď na to, co právě hledá.“ Podle autora zmíněného článku mezi typické znaky SEO patří:
  • analýza klíčových slov, 
  • sestavení vhodné struktury webu, 
  • tvorba užitečného obsahu,
  • budování partnerství.
Poznámka na okraj: Rozlišování mezi SEO a SEO optimalizací je trochu umělé, ale rozumím tomu, že autor využil chybného tvaru, aby pod něj zahrnul nevhodné či neefektivní optimalizační techniky.

Zdeněk Hejl v článku „Co podle mě znamená SEO“ chápe SEO v úzkém slova smyslu jako soubor činností, které mají zajistit dobrou indexovatelnost a nalezitelnost webových stránek.  SEO se tak stává spíše technickou záležitostí. Věci, které se týkají kvality, použitelnosti a obchodní výkonnosti by se do SEO zařazovat neměly.
 

Domnívám se, že SEO zahrnuje složku technickou, kreativní i marketingovou. Stanovit pomyslnou hranici mezi tím, kde končí práce SEO konzultanta a kde se dostává ke slovu marketingový konzultant, není vždy jednoduché. Do určité míry se tyto činnosti překrývají a nutně doplňují.
 

SEO není žádná tajemná disciplína, byť se někdy tato zkratka mění v magickou šifru úspěchu v internetovém prostředí. Principy jsou známé a pochopitelné, ale zároveň je zde také určitá míra nejistoty, protože vyhledávače neustále upravují a vylepšují své algoritmy, a úspěch není proto vždy zaručen. Také je třeba mít určité dovednosti a zkušenosti, např. vytvoření unikátního a poutavého popisu k nabízenému produktu je pro většinu majitelů e-shopu velmi nesnadný úkol.
 

Web představuje určitou formu komunikační aktivity a každá jeho stránka je potenciální branou pro hledajícího i zákazníka.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážený uživateli,

používej blog k tématickým obsahům nikoliv k tvorbě obsahu, který s danným tématem nemá nic společného. Komentáře, které nesouvisí s obsahem napsaného článku nebudou publikovány nebo budou následně odstraněny.