Prohledat tento blog

pondělí 24. září 2012

Úvod do content marketingu (1. část)

Dnes již nelze spoléhat pouze na tradiční formy komunikace, ale je třeba hledat a volit i jiné způsoby, neboť klasická reklama ztrácí svou důvěryhodnost. V poslední době se čím dál více mluví a píše o tzv. content marketingu (content = „obsah“).

„Content marketing je obor, který klade největší důraz na obsah a to ne pouze na texty jako takové, ale i na příběh, který za určitým projektem nebo společností stojí. Jeho zastánci tvrdí, že právě kvalitní práce s obsahem vám dokáže získat nové zákazníky a vybudovat si okolo sebe určitou komunitu těch ʿnejvěrnějšíchʾ.“ (Jan Němec, „Content marketing“.)

Jednoduše řečeno, základem content marketingu je obsah, který je hodnotný a užitečný pro zákazníka.

 

Push, nebo pull strategie?


Většina reklamních technik využívá lineární strategii tlaku (push marketing).

„Při push strategii se jedná o outbound marketing, kdy jste aktivní článek vy a snažíte se oslovit každého jednotlivého zákazníka. Ať se jedná o telemarketing, pay-per-click reklamu či klasickou reklamu v médiích. Je již známo, že tyto techniky jsou ztrátové a ne vždy efektivní.“ (Katka Kalferstová, „Zvládněte Inbound marketing“.)

Oproti tomu pull strategie dává možnost volby samotným zákazníkům. Informace o vašich službách či produktech si hledají aktivně sami.

„Budoucnost komunikace je jednoznačně v PULL marketingu a komunikaci, jelikož lidé mají mnoho komunikačních kanálů, mají kontrolu a ve svém životě se naučili vybírat z možností, protože jich je ve všech oblastech tolik. Je-li to alespoň trochu možné, vybírají si pouze věci, které je zajímají.“
(Zuzana Behová, „Push nebo pull marketing?“.)

 

Nové možnosti komunikace


Content marketing je postaven na nelineární strategii tlaku, tedy na tzv. pull marketingu. Tento způsob komunikace by měl podpořit vaše podnikání, vzbudit zájem u potenciálních zákazníků a motivovat je k tomu, aby příslušným způsobem zareagovali na vaši nabídku služeb či produktů.

Zajímavý obsah jim můžete nabídnout prostřednictvím videa na YouTube, aktivitami na sociálních sítích či publikováním poutavých článků na blogu.


 Jestliže v minulosti stavěly značky svůj úspěch na proklamacích a vizuální reklamě, dnes jsou úspěšné ty, které dokážou nabídnout žádaný obsah a poutavou formou jej předat spotřebiteli.“ (Radek Dráb, „Nové formy komunikace: příležitost, nebo hrozba pro firmy?“.)

Důležitým předpokladem pro vytvoření kvalitního obsahu je zjištění, kdo jsou vaši zákazníci, a o jaká témata či informace se zajímají.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážený uživateli,

používej blog k tématickým obsahům nikoliv k tvorbě obsahu, který s danným tématem nemá nic společného. Komentáře, které nesouvisí s obsahem napsaného článku nebudou publikovány nebo budou následně odstraněny.