Prohledat tento blog

čtvrtek 1. března 2012

Ještě jednou o slově "komunikovat". Jazyková poznámka

V jednom z předchozích příspěvků ("Jazyk a komunikace ve světě médií (1. část): Proměny slova "komunikace") bylo řečeno, že během posledních desetiletí se význam i četnost užívání slova komunikace zásadně proměnily. Ačkoli podle slovníků češtiny má výraz komunikace spíše význam "dopravní cesty" či "veřejné dopravy", zatímco význam "dorozumívání, sdělování" uvádějí slovníky až na třetím místě, v naší každodenní současnosti se právě ten poslední význam stal nejfrekventovanějším.

Sloveso komunikovat pochází z latinského slovesa communicare [komúnikáre], které znamená " sdílet něco s někým, svěřovat se někomu, stýkat se s někým". Samo latinské sloveso je z přídavného jména communis [komúnis] ("společný, obecný") a podstatného jména commune [komúne], které označovalo "obec, obecnou věc".
Celá slovní rodina je v latině ze základu munus [múnus], který znamenal "veřejnou povinnost či úřad" a z předpony com- [kom-], vzniklé z původní předložky s, latinsky cum [kum].
V češtině patří do tohoto hnízda kromě slovesa komunikace i podstatná jména komunikace, komunikant a komunikát, dále pak přídavná jména komunikační a komunikativní.

Přechod slova komunikace do běžné dorozumívací sféry dokládá jednak rys intelektualizace jazyka, na druhé straně ale zase determinologizační tendenci, což znamená, že původní odborný výraz přestal být ve všeobecném povědomí odborným výrazem, termínem.  

O zvýšené frekvenci slovesa komunikovat svědčí také předponové odvozování dalších výrazů: odkomunikovat, skomunikovat, vykomunikovat, zkomunikovat. V každém z těchto uvedených příkladů má odvozené sloveso tentýž význam: "domluvit se". Snad by bylo lepší se raději se zákazníky o všem domluvit, než abychom to odkomunikovali, skomunikovali, vykomunikovali, zkomunikovali.

Použitá literatura:
Svatopluk Pastyřík, Rozhovory o češtině, Nakladatelství Bor, Liberec 2012, s. 44-47.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážený uživateli,

používej blog k tématickým obsahům nikoliv k tvorbě obsahu, který s danným tématem nemá nic společného. Komentáře, které nesouvisí s obsahem napsaného článku nebudou publikovány nebo budou následně odstraněny.