Prohledat tento blog

středa 7. března 2012

Efektivita reklamy a reklamních kampaní na internetu


Pokud máte v úmyslu investovat do reklamy na internetu, narazíte na mnohé nabídky s předpokládanými výsledky sledovanosti, od nichž se pak odvíjí cenové podmínky i výsledná cena samotné kampaně.

Jaká však bude efektivita takové reklamy? Budou výsledky kampaně odpovídat vašim požadavkům?


Efektivita sama o sobě je velmi relativní pojem, zvláště je-li založena na statistkách reklamních kampaní, které poskytovatel reklamního prostoru provozuje s jediným účelem, a tím je vysoká sledovanost, s čímž souvisí i tzv. page view (zhlédnutí webové stránky) a imprese (zobrazení banneru).

Reklamní nabídky založené na těchto hodnotách jsou jistě velmi lákavé, ale i zde je třeba racionálně uvažovat a pracovat s konkrétními faktory, které jsou proměnné ve vztahu k faktické efektivitě reklamních kampaní.

O jaké proměnné se jedná?

  • Cílová skupina k oslovení
  • Velikost cílové skupiny a její respondenti
  • Médium, které je nosičem informace či sdělení
  • Atraktivita informace ve vztahu k cílové skupině
  • Čas a místo uplatnění informace přenášené k cílovému uživateli
  • Dostatečné opakování & vyhledávání informace
  • Konečný efekt pro zadavatele kampaně (konverze)

Pokud vezmeme v úvahu, že jsme zde vyjmenovali jen zlomek proměnných hodnot, které ovlivňují celkový úspěch reklamní kampaně, např. bannerovou kampaň nebo PPC kampaně, tak je zřejmé, že výsledek se nemusí vždy shodovat s tím, který se prezentuje v základní cenové nabídce reklamní agentury či provozovatele serveru, který reklamní prostor nabízí.

Proto je nanejvýš důležité se nad výše uvedenými faktory zamyslet a položit si otázku:

Umíte efektivně oslovit své klienty? Dokážete naplánovat správně a cíleně kampaně s reklamním sdělením tak, aby tzv. konverze byla co nejúspěšnější?

Žádné statistiky ani výsledky předchozích kampaní vám nezaručí 100% výsledek. Pouze vám pomohou ukázat směr a možnosti. Vše ostatní je třeba optimalizovat ve smyslu kreativity a strategie, kterou je dobré svěřit odborníkům, kteří jsou při stanovení strategie a využití reklamního prostoru nezávislí, mají bohaté zkušenosti a nejsou motivováni objemem prodané reklamy na konkrétním místě.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážený uživateli,

používej blog k tématickým obsahům nikoliv k tvorbě obsahu, který s danným tématem nemá nic společného. Komentáře, které nesouvisí s obsahem napsaného článku nebudou publikovány nebo budou následně odstraněny.