Prohledat tento blog

čtvrtek 9. února 2012

Titulek stránky a jeho význam

Během optimalizace webových stránek se zabýváme dvěma oblastmi: První z nich je optimalizace samotných stránek ve zdrojovém kódu (on-page faktory) a druhou oblastí jsou úpravy, které se neprovádí na konkrétní internetové adrese (off-page faktory, např. získávání zpětných odkazů).

„Zatímco optimalizací on-page ovlivňujete, jak vaše stránky webové vyhledávače vidí, off-page optimalizací můžete ovlivnit, co si o vašich stránkách budou myslet.“
(Kubíček, Michal – Linhart, Jan: 333 tipů a triků pro SEO. Computer Press, a.s., Brno 2011, str. 49.)
 

Nejdůležitějším on-page faktorem je titulek stránky. Někteří v této souvislosti dokonce mluví o „zázračném tagu“. Titulek se zobrazuje v rámu okna prohlížeče a také je textem odkazu, na který se kliká v SERP (Search Engine Results Pages = "stránky s výsledky vyhledávání").
 
Příklad HTML zápisu:
 

Musí být umístěn v hlavičce stránky v párovém tagu<title>.
 

<html>
<head>
<title>Toto je název stránky</title>
</head>
<body<
Obsah stránky
</body>
</html>
 

Viz http://www.w3schools.com/TAGS/tag_title.asp

 

Základní doporučení pro tvorbu titulku neboli názvu stránky:  

  • Titulek by měl být pro každou stránku jedinečný.
Zdeněk Hejl ve svém článku Titulky stránek: Nejčastější problémy s titulky stránek výstižně poznamenává: „Jednoduchým způsobem, jak pohřbít svoje stránky z pohledu SEO i použitelnosti, je používat na všech stránkách stejný titulek, ideálně pak pouze název webu.“ 
  • Délka titulku by neměla přesáhnout 65-70 znaků.
  • Titulek by měl stručně a výstižně informovat o obsahu dané webové stránky.
„Toto jméno stránky je velice důležité, protože na stránce s výsledky vyhledávání je nejvíce viditelné.“ (Grappone, Jennifer - Couzin, Gradiva: SEO - Search Engine Optimization. ZONER Press, Brno 2007, str. 65. Ve 3. vydání této knihy z r. 2011 zní uvedená věta takto: „ Název stránky je stále důležitý, protože na stránce s výsledky vyhledávání je nejvíce viditelný a je významnou součástí vyhledávacího algoritmu.“)
  • Klíčové slovo, které se vyskytuje v názvu stránky, se musí shodovat s obsahem dané stránky.  
Klíčové slovo by mělo být na začátku (není to však pravidlo), obchodní značka na konci titulku. Pokud se jedná o známou obchodní značku, měla by být v textu titulku na prvním místě. Michal Kubíček ve své knize Velký průvodce SEO (Computer Press, Brno 2008, str. 63) zmiňuje 10 faktorů, které mají vliv na umístění ve vyhledávačích, a na prvním místě uvádí: "Klíčové slovo použité v metaznačce Title."
  • Při vytváření obsahu názvu stránky je třeba především myslet na uživatele či potenciálního zákazníka. 
„Pokud chcete, aby lidé na vaši stránku klikali, musí být tento text krátký a současně přitažlivý. Ovšem k tomu, aby se tito lidé stali i vašimi zákazníky, měl by přesně shrnovat obsah stránek.“(SEO -Search Engine Optimizaton, str. 65.)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážený uživateli,

používej blog k tématickým obsahům nikoliv k tvorbě obsahu, který s danným tématem nemá nic společného. Komentáře, které nesouvisí s obsahem napsaného článku nebudou publikovány nebo budou následně odstraněny.