Prohledat tento blog

středa 22. února 2012

Nepodceňujme meta description


Text metapopisu neboli popisu stránky (meta description) se obvykle zobrazuje ve výsledcích vyhledávání Google pod titulkem stránky, zatímco Seznam si většinou bere text z její obsahové části.
Metapopis patří mezi tzv. metaznačky. Předpona meta- pochází z řečtiny a znamená „mezi, za, poté“.  Tyto značky mají svůj význam ve zdrojovém kódu. Důležitá je např. metaznačka  která definuje jazyk a kódování stránky.

Příklad metapopisu:


V hlavičce dokumentu HTML to vypadá takto:

<meta name="description" content="Nabízíme rekonstrukce bytů a koupelen. Provádíme renovace a zateplení fasád. Zajišťujeme vše od drobných stavebních úprav až po generální rekonstrukce." />

Text uvedený jako hodnota parametru content značky meta se zobrazí na stránce s výsledky vyhledávání pod titulkem stránky. 
O metaznačkách viz  http://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp.

 
Metapopis má trojí účel:
  • Má výstižně a stručně popsat obsah stránky.
  • Slouží jako krátká reklamní upoutávka.
  • Zobrazuje klíčová slova, ne kvůli lepšímu umístění ve výsledcích vyhledávání, ale kvůli tomu, aby uživateli naznačil obsah dané stránky.
(Viz Eric Enge, Stephan Spencer, Rand Fishkin, Jessie C. Stricchiola, The Art of SEO, O' Reilly, Sebastopol 2010, str. 214.)


  Doporučení pro tvorbu metapopisu:

  • Text popisu by neměl přesáhnout 156 znaků.

  • Každá stránka by měla mít svůj jedinečný popisný text. 
 
„Ačkoliv nemůžete určovat, kde a kdy bude zobrazen popisný text z prvku <meta>, měli byste i přesto dbát na to, aby byl – stejně jako název stránky – zajímavý, bohatý na klíčová slova a pochopitelně unikátní pro každou samostatnou stránku vašeho webu.“ (Jennifer Grappone, Gradiva Couzin, SEO - Search Engine Optimization,  Zoner Press, Brno, 2007, str. 66.)
 
  • I když obsah meta description nemá vliv na umístění stránky ve výsledcích vyhledávání Googlu, může podstatnou měrou přispět ke zvýšení návštěvnosti.

Popisem bychom měli upoutat pozornost uživatele.

„Při jeho psaní tedy myslete na to, že titulek a meta popisek je to první, co lidé uvidí ve vyhledávačích a podle čeho se také většinou rozhodnou, zda na vaše stránky vstoupí nebo ne.“ (Michaela Horňáková, Copywriting. Podrobný průvodce tvorbou textů, které prodávají, Computer Press, Brno 2011, str. 114.)

Seznam ve své nápovědě doporučuje: 

Nepoužívejte obecný popis typu Toto je webová stránka, text bez vztahu k obsahu stránky a velké množství klíčových slov.
 
Konzultant a odborník na problematiku SEO Marek Prokop poznamenává: „(…)meta description může být užitečné, avšak rozumnou návratnost investic vykazuje jen u stránek, které se dlouhodoběji nacházejí na slušných pozicích v Googlu na relevantní dotazy. Zároveň platí, že nejlépe jde meta description napsat jen tehdy, víte-li, na jaké dotazy se bude nejčastěji zobrazovat. Na webech s vysokým počtem stránek proto nedoporučuji psát hned od začátku meta description pro každou jednotlivou stránku. Efektivnější je nějakou dobu počkat, pak si z analýzy návštěvnosti nebo z Google Webmaster Tools vytáhnout nejčastěji nacházené stránky webu a pro ně napsat optimální meta description s ohledem na dotazy, na které jsou stránky nalézány. Později můžete meta description doplnit i stránkám, které jsou nacházeny méně často.“ ( Zdroj: Aktualizované doporučení k meta description)

Poznámka na okraj: Existují případy, kdy je lepší meta description nevyplňovat a ponechat na vyhledávači, aby si sám vybral text relevantní k zadanému vyhledávacímu dotazu. Jedná se zejména o stránky s velkým množstvím produktů nebo o stránky, u nichž se optimalizace zaměřuje na větší počet klíčových slov.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážený uživateli,

používej blog k tématickým obsahům nikoliv k tvorbě obsahu, který s danným tématem nemá nic společného. Komentáře, které nesouvisí s obsahem napsaného článku nebudou publikovány nebo budou následně odstraněny.