Prohledat tento blog

úterý 28. února 2012

Co je reklama? Základní rysy reklamního sdělování

Co je podstatou reklamní komunikace? Jak se uplatňují jazykové funkce v reklamních komunikátech? Co je podstatou reklamní komunikace? Jak se uplatňují jazykové funkce v reklamních komunikátech? Uveřejňujeme výtah z první části zajímavého a přínosného článku "K povaze reklamního diskurzu" od M. Pravdové, který vyšel  v časopise Naše řeč 85 (4/2002). (Zvýraznění v textu jsou ode mne - P. J.)

čtvrtek 23. února 2012

O členění textu na odstavce

Základní vlastností textu je jeho soudržnost (koherence), ale neméně významnou jeho vlastností je členitost. Členění textu na odstavce se označuje jako členění horizontální.
Odstavec je jednotka obsahová a kompoziční. Jeho základním úkolem je opticky členit text, aby byl přehledný, aby se v něm adresát orientoval. 

středa 22. února 2012

Nepodceňujme meta description


Text metapopisu neboli popisu stránky (meta description) se obvykle zobrazuje ve výsledcích vyhledávání Google pod titulkem stránky, zatímco Seznam si většinou bere text z její obsahové části.

pondělí 20. února 2012

Konektory a soudržnost textu (koherence)

Text se vyznačuje soudržností obsahovou i formální. Není to nepropojený sled jednotlivých vět (výpovědí) jdoucích za sebou, ale jedná se o celek složený z výpovědí větných i nevětných, které na sebe navazují.
Prostředky, které slouží k navazování a spínání, se nazývají konektory.

čtvrtek 16. února 2012

Co je anchor text?


Významnou složku oblasti zvané off-page optimalizace tvoří zpětné odkazy, tj. odkazy, které vedou na vaši stránku z jiných webů. V této souvislosti je důležitý tvar odkazu, který se anglicky nazývá anchor text.

Komunikace, neboli kdo se bojí, není připraven – část 1.

Při jednáních s klienty se často setkávám s jednou z nejdůležitějších otázek:

Budeme-li podporovat internetový marketing a investovat do něj, co nám to přinese? Může nám někdo zaručit, že za své peníze nekupujeme zajíce v pytli?

pondělí 13. února 2012

Jazyk a komunikace ve světě médií (2. část): Sdělný kanál. Komunikační obrat


V tomto pokračování se budeme zabývat dalším klíčovým pojmem mediální komunikace: sdělným (informačním) kanálem.

Sdělný (informační) kanál je souhrn podmínek, které autorovi sdělení umožňují komunikovat s příjemcem. Označují se tak přenosové cesty určené pro šíření výrazů nesoucích významy.

čtvrtek 9. února 2012

Titulek stránky a jeho význam

Během optimalizace webových stránek se zabýváme dvěma oblastmi: První z nich je optimalizace samotných stránek ve zdrojovém kódu (on-page faktory) a druhou oblastí jsou úpravy, které se neprovádí na konkrétní internetové adrese (off-page faktory, např. získávání zpětných odkazů).