Prohledat tento blog

úterý 31. ledna 2012

Text a textovost (2. část): Co je podmínkou textovosti?

Podmínkou textovosti je soudržnost textu, spojitost jeho komponentů (koherence) a smysluplnost textu, daná jeho obsahovou kontinuitou a funkční jednotou. 

 1. Text je sled výpovědí, ale samo řazení libovolných výpovědí za sebou text ještě nevytváří.
Textem např. není: Co je SEO? Malíř smutně pohlédl na svůj obraz. Poslanci se pohádali před televizními kamerami.

2. Podmínkou textovosti je soudržnost textu, spojitost jeho komponentů.  Lineárně řazené výpovědi musí být na sebe navazovány. Tato vlastnost textu se nazývá koherence (z latinského cohaerere, "držet pohromadě"). Ale ani spojováním sousedních výpovědí ještě nevzniká text v pravém slova smyslu:  V rozhlase se vysílají reportáže. Reportáž je stylový útvar. Ten popsal ve své České stylistice J. V. Bečka. Bečka vystudoval v Praze Filozofickou fakultu Karlovy univerzity.

3. Podmínkou textovosti je smysluplnost textu. Textem, který má tuto vlastnost je např.: Plastová okna dodáváme na český trh již 20 let. Vyrábíme okna, která se vyznačují velikou spolehlivostí a dokonalou funkčností. Jsou vhodná jak pro bytovou výstavbu, tak i pro průmyslové a komerční budovy.

 

Čím je dána smysluplnost textu?

Smysluplnost textu je dána obsahovou a funkční jednotou textu.  
V první výše uvedené ukázce je nesouvislý sled výpovědí, chybí tu obsahová kontinuita, schází společné téma. Ve druhé ukázce je referenční souvislost vždy jen mezi dvěma členy sousedních výpovědí: reportáže - reportáž.... Třetí ukázka vykazuje tematickou jednotu.

Smysluplnost textu lze chápat též funkčně. Text má určitou komunikativní funkci. Hrbáček (str. 10) uvádí následující příklad: (1) Potřebujeme chleba. (2) Za chvíli zavírají. (3) Já musím ještě rychle doumývat nádobí. (4) Zajdi do obchodu pro půlku chleba. Tato promluva má jako celek funkci výzvovou. Tuto dominantní funkci plní přímo její výpověď (4). Výzva k akci je závažnější než předchozí informace, které tuto výzvu motivují.

Text je tedy jazyková struktura projevu, která je smysluplná, tj. je založena na:
  1. obsahové kontinuitě textu,
  2. funkční struktuře textu.


Použitá literatura:
Hrbáček, Josef: Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Trizonia, Praha 1994.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážený uživateli,

používej blog k tématickým obsahům nikoliv k tvorbě obsahu, který s danným tématem nemá nic společného. Komentáře, které nesouvisí s obsahem napsaného článku nebudou publikovány nebo budou následně odstraněny.