Prohledat tento blog

pátek 27. ledna 2012

Jazyk a komunikace ve světě médií (1. část): Proměny slova "komunikace"

Během posledních desetiletí se význam i frekvence užívání slova komunikace zásadně proměnily.
 

Ještě frekvenční slovník češtiny Jelínka, Bečky a Těšitelové z roku 1961, zpracovaný na základě více než půl druhého milionu slov, udává u výrazu komunikace celkový počet pouhých jedenácti výskytů, sloveso komunikovat tu nenajdeme vůbec. 

Navíc nalezené doklady pocházejí výhradně z literatury technického zaměření, jde v nich převážně o význam „veřejné dopravní prostředky, veřejná doprava, spojení styk, obchodní nebo vojenský transport“.
 

Naproti tomu z dnešního pohledu výraz komunikace a jeho odvozeniny natolik zevšedněly, že ve slovnících, které se omezují pouze na nejnovější vývoj české slovní zásoby, se už najde méně častá odvozenina komunikátor, u slovesa komunikovat se pak registruje velký nárůst významů synonymních.
 

O tom, že toto sloveso ztratilo zřetelný odstín cizosti nebo stylové či významové odlišnosti, svědčí i jeho nově se rozšiřující vazba se 4. pádem bez předložkykomunikovat něco (schopnost vrcholových politiků komunikovat specifická řešení; výrobci komunikují benefit svých výrobků; komunikovat názor většiny, dokonce i s předponami odkomunikovat, skomunikovat se, vykomunikovat apod.).
Slovesa říkat, sdělovat, komunikovat se tak ve většině kontextů chápou jako rovnocenná a díky svému významu i stylovému zabarvení se v řeči bez potíží zaměňují.
 

Výrazným podnětem k nápadnému zvýšení frekvence výrazu komunikovat a jeho odvozenin v současné češtině se stal nárůst různých kvalifikačních kurzů a školení, jejichž obsah naznačuje velký rozsah aktivit, které se v obecném povědomí s komunikací spojují. Zahrnuje totiž umění jednat s lidmi, přiměřeně se i ústně i písemně vyjadřovat, dodržovat ortoepickou normu (zřetelnou mluvu a správnou výslovnost), pozitivně vystupovat, redigovat texty obecného i speciálního zaměření, argumentovat, osvojovat si zásady společenského chování.
 

Množství kurzů podobného zaměření nasvědčují tomu, že komunikační úspěšnost začínají lidé považovat za jeden z nezbytných předpokladů pro stále narůstající počet povolání i zájmových činností.


Zpracováno podle: Kraus, Jiří: Jazyk v proměnách komunikačních médií. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2008.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážený uživateli,

používej blog k tématickým obsahům nikoliv k tvorbě obsahu, který s danným tématem nemá nic společného. Komentáře, které nesouvisí s obsahem napsaného článku nebudou publikovány nebo budou následně odstraněny.