Prohledat tento blog

čtvrtek 26. ledna 2012

"Hledejte, a naleznete" aneb Jak se lidé ptají vyhledávačů?

Život je nejenom hledání, ale také nalézání. Hledáme věci, lidi, ale také pravdu, smysl života či lásku. Sloveso „hledat“ souvisí se slovem „hledět“, tedy „hleděním pátrat“. Lidé používají vyhledávače z různých důvodů. Hledají např. kontaktní údaje, hodnocení výrobku, který se chystají zakoupit, chtějí si zahrát on-line hru či shlédnout zajímavé video.

V souvislosti s vyhledáváním se obvykle uvádějí tři základní způsoby dotazování:

  1. Navigační dotazování
  2. Informační dotazování  
  3. Transakční dotazování

Jako první navrhl toto rozdělení v roce 2002 Andrei Broder v A Taxonomy of Web Research (http://www.acm.org/sigs/sigir/forum/F2002/broder.pdf).

 

1. Navigační dotazování (Navigational Query)

Broder definuje tento způsob dotazování takto: „Prvotní záměrem je dostat se na konkrétní webovou stránku.“ Dotazující má jasnou představu, kam chce přijít, jen si nepamatuje adresu příslušné stránky. Bude-li se například chtít dostat na stránky České pošty, zadá do vyhledávacího pole příslušný dotaz a vyhledávač mu poté nabídne konkrétní stránku: www.ceskaposta.cz.
Shari Thurow a Nick Musica ve své knize When Search Meets Web Usability (New Riders, Berkeley 2009, str. 43) v této spojitosti upozorňují, že může být důležitý i počet znaků v URL adrese. Dotazující si vybere spíše kratší tvar než delší, byť by ten byl na lepší pozici ve výsledcích vyhledávání. Např.:
  • www.companyname.com/New_York_City/New_York_City-Restaurants/New_York_City-Restaurants-Thai/Thai-Restaurants.html  (113 znaků)
  • www.companyname.com/New-York-City/Restaurants/thai.html  (56 znaků)
Kvůli navigačnímu dotazování se doporučuje, aby URL adresa měla maximálně 65 znaků.

Zhruba 10-26% dotazů náleží k tomuto způsobu dotazování.

 

2. Informační dotazování (Informational Query)

Dotazující chce získat informace, které se mohou nacházet na jedné nebo na několika webových stránkách. Potřebuje si např. ověřit určitý údaj, zajímá ho pracovní postup, chce vědět, jaké bude počasí, hledá podrobné pojednání o určitém tématu atd. Informační dotazování je nejpoužívanějším způsobem dotazování.  Uživatelé začínají zpravidla tím, že hledají určitou informaci, a pokud je nalezená stránka uspokojí, je velmi pravděpodobné, že dojde i ke konverzi. Tohoto způsobu dotazování se týká 48-80% dotazů.

 

3. Transakční dotazování (Transactional Query)

Dotazující očekává, že se mu zobrazí stránky, na kterých bude moci učinit transakci.
„Většinou se jedná o dotazy z oblasti nákupu, stahování, přístupu do databází jako telefonní seznam atd. Vyhledávače mají v tomto případě složitější způsob, jak určit relevanci výsledků vyhledávání. Podstatnou roli zde hraje řada externích faktorů, které ještě vyhledávače neumí hodnotit (cena, termín dodání, kvalita služby atd.).“ (M. Kubíček, Velký průvodce SEO, Computer Press, Brno 2008, str. 65)


Porozumět tomu, jak uživatelé hledají na Internetu a za jakým účelem, je důležitým předpokladem úspěšného podnikání. 

Jak (lidé hledají) + Proč (lidé hledají) = ROI (Return On Investment, "návratnost investic")

Pokud neoslovíte správnou skupinu uživatelů, nepomůže vám, že máte web na předních pozicích ve vyhledávání. Webové stránky by měly být navrženy, případně upraveny tak, aby se zvýšila jejich návštěvnost a aby se ně dostali především potenciální zákazníci.

Je třeba pečlivě sledovat chování uživatelů Internetu:
  • kam chtějí jít (navigační dotazování),
  • co se touží dozvědět (informační dotazování),
  • co chtějí udělat (transakční dotazování).

Má-li si váš web v konkurenčním prostředí počínat úspěšně, měli byste přihlížet ke všem uvedeným způsobům dotazování. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážený uživateli,

používej blog k tématickým obsahům nikoliv k tvorbě obsahu, který s danným tématem nemá nic společného. Komentáře, které nesouvisí s obsahem napsaného článku nebudou publikovány nebo budou následně odstraněny.