Prohledat tento blog

pondělí 16. ledna 2012

Jak oslovit potenciálního zákazníka

Je mnoho způsobů, jak lze oslovit potenciálního zákazníka, kterého většina obchodníků hledá dnes právě i na internetu. A protože je právě řeč o internetu, tak základním stavebním kamenem je WEB prezentovaný jako první WORLD WIDE WEB, tedy celosvětově dostupný prostředek komunikace, který svým pojetím dává autorovi mnoho možností.
Ovšem základním problém nastává ve chvíli, pokud je autor webu skutečně schopen si tuto věc připustit a zpracovat vizuální podobu webu a jeho obsah tak, aby jeho obsahu bylo skutečně rozumět.


O čem že je zde řeč? Jde o obsah, ale také o rozmístění informací na webu, které podléhají určitým zvyklostem a grafickému citu.

V dobách kdy internet vznikal a weby neznaly příliš mnoho grafických prvků, šlo převáženě o textový obsah s nadpisy a odkazy.

Následovali weby, které začali využívat zalomení grafiky a obsahu s tím, že mnoho autorů webů inklinovalo k maximalizaci designu, který převažoval nad informací, kterou měl web uživateli internetu primárně přinést.

Následovala tvorba větších projektů, webových portálů a velkých objemných projektů, kde se uživatelům internetu najednou předkládá velice obsáhlý objem sdělení, který se stává nečitelným.

A stále se zdá, že autoři a především klienti, kteří weby používají pro svou podporu prodeje, nemají z webů žádný užitek, nebo jen zlomek těchto podnikatelů.

Položme si tedy základní otázku takto. Jak prezentujeme informace a sdělení svým mladším potomkům když se seznamují s novými věcmi? Tak v rozsahu 1 – 4 třídy základní školy?

Jde o jednoduché obrázky a čitelný text, ze kterého když i dítě pochopí, co je mu předkládáno, tak každý další čtenář je schopen té samé identifikace obsahu a velice krátkou dobu.

Toto přirovnání a situace je zde zmíněna takto záměrně, protože mnozí autoři webů k tomuto faktu vůbec nepřihlížejí a ani neumějí svým klientům říci DOST. Takto se prostě propagace netvoří.

Z toho vyplívá, že jistě není nutné z webu učinit omalovánky nebo jej zlehčovat v otázce designu a propracovanosti samotného laoutu stránky, jen je třeba více dbát na to, aby web svým provedením a obsahem na první pohled kteréhokoliv uživatele poskytl informace, na jaké téma se zde hovoří a co je cílem podávané informace.

K tomuto účelu je tedy potřeba položit další otázku. Co je lepší? Naplnit jeden web mnoha informacemi bez možnosti vyšší přidané hodnoty a dohánět vše prostřednictvím dalších podpůrných reklamních prostředků, nebo naopak zjednodušit obsah webu a přizpůsobit web na jedno téma s konkrétní nabídkou a obsahem?

V praxi se tomuto posléze říká MICROSITE.


Efektivní řešení, za levné investiční vstupy s měřitelností výkonu a možností snadných úprav na témata produktů a služeb mnoha podnikatelských aktivit. A nakonec SEO, které pro vyhledávače v rámci takovýchto webů kolikrát funguje mnohem lépe než na webech se smíšeným obsahem a roztříštěnými informacemi.

Chcete opravdu získat nové zákazníky, nebo si z webu uděláte jen další datovou schránku pro své informace?

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážený uživateli,

používej blog k tématickým obsahům nikoliv k tvorbě obsahu, který s danným tématem nemá nic společného. Komentáře, které nesouvisí s obsahem napsaného článku nebudou publikovány nebo budou následně odstraněny.