Prohledat tento blog

úterý 31. ledna 2012

Text a textovost (2. část): Co je podmínkou textovosti?

Podmínkou textovosti je soudržnost textu, spojitost jeho komponentů (koherence) a smysluplnost textu, daná jeho obsahovou kontinuitou a funkční jednotou. 

pátek 27. ledna 2012

Jazyk a komunikace ve světě médií (1. část): Proměny slova "komunikace"

Během posledních desetiletí se význam i frekvence užívání slova komunikace zásadně proměnily.
 

Ještě frekvenční slovník češtiny Jelínka, Bečky a Těšitelové z roku 1961, zpracovaný na základě více než půl druhého milionu slov, udává u výrazu komunikace celkový počet pouhých jedenácti výskytů, sloveso komunikovat tu nenajdeme vůbec. 

čtvrtek 26. ledna 2012

"Hledejte, a naleznete" aneb Jak se lidé ptají vyhledávačů?

Život je nejenom hledání, ale také nalézání. Hledáme věci, lidi, ale také pravdu, smysl života či lásku. Sloveso „hledat“ souvisí se slovem „hledět“, tedy „hleděním pátrat“. Lidé používají vyhledávače z různých důvodů. Hledají např. kontaktní údaje, hodnocení výrobku, který se chystají zakoupit, chtějí si zahrát on-line hru či shlédnout zajímavé video.

úterý 24. ledna 2012

Co je cílem SEO?

Potřebuji optimalizaci?
Jednoduše řečeno: pokud chcete vstoupit se svým produktem či nabízenou službou do konkurenčního prostředí, pak se bez optimalizace webových stránek neobejdete.
Díky Googlu vzniklo odvětví, jehož cílem je dostat web na přední umístění ve výsledcích vyhledávání a zvýšit tak jeho návštěvnost.

pátek 20. ledna 2012

Text a textovost (1. část)

Naše doba se vyznačuje velkým počtem informací. Jsme zaplaveni množstvím slov a textů, jejichž hodnota je často víc než pochybná.  Pro čtenáře či uživatele Internetu je mnohdy velmi obtížné najít takové texty, které jsou důvěryhodné, nejsou povrchní a navíc jsou i srozumitelné.

čtvrtek 19. ledna 2012

AIDA - jak zaujmout zákazníky a udržet je na stránkách?

Reklamní sdělení by mělo projít určitými fázemi. Dlouhou dobu se v marketingu používal model zvaný AIDA.
 

AIDA je spojením počátečních písmen následujících anglických slov (akronym):
•    Attention
•    Interest
•    Desire/Decision
•    Action

středa 18. ledna 2012

Hodnocení důležitosti webových stránek

Rank webové stránky je veličina, která určuje důležitost stránky na Internetu. Počítá se z off-page faktorů (tj. z počtu a kvality odkazů). Jeho přesnou hodnotu vyhledávače oficiálně nezveřejňují. V současné době se nelze při hodnocení kvality webové stránky řídit pouze hodnotou PageRanku. Není bez zajímavosti, že Google tuto hodnotu vyřadil ze svých Nástrojů pro webmastery. Relevanci neboli důležitost stránky určuje u Googlu přes 200 různých faktorů a PagRank je jedním z nich.
Naštěstí existuje alternativa k PageRanku, která se stala velmi používaným a ceněným nástrojem, a to především v oblasti výměny zpětných odkazů.

pondělí 16. ledna 2012

Jak oslovit potenciálního zákazníka

Je mnoho způsobů, jak lze oslovit potenciálního zákazníka, kterého většina obchodníků hledá dnes právě i na internetu. A protože je právě řeč o internetu, tak základním stavebním kamenem je WEB prezentovaný jako první WORLD WIDE WEB, tedy celosvětově dostupný prostředek komunikace, který svým pojetím dává autorovi mnoho možností.

SEO nástroje aneb mystifikace uživatele

Už dlouho se lidem představují různé SEO nástroje a analyzátory, které svým způsobem hodnotí povrchně kvalitu zpracování webové stránky po stránce základních sémantických pravidel a obsahu. Ovšem ještě nikdo neprezentoval SEO v rámci marketingové komunikace a jako jeho doplněk.